Eğitim Programımız: Uygulamalı Davranış Analizi (ABA: Applied Behavior Analysis)

EYDE Nedir?

Lovaas tarafından ilk kez 1987’ de kullanılan Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE), Uygulamalı Davranış Analizi İlkelerine dayalı öğretim yöntemleri kullanılarak temel becerilerin erken yaşlarda yoğun bir eğitimle kazandırılmasını öneren kapsamlı bir eğitim modeli olarak tanımlanabilir.Eğitime erken yaşlarda (3 yaş öncesi) başlamak esastır. EYDE programının etkili olabilmesi için haftada 20 ile 40 saat eğitim alması önerilmektedir.

EYDE’nin Özellikleri:

 • Erken: 2-8 yaş
 • Yoğun: Haftada 20-40 saat
 • Davranışsal: UDA’ya dayalı
 • Eğitim:
 • Ev/merkez ortamı,
 • Danışman ve eğitmenler,
 • Bire-bir ağırlıklı,
 • Otizme özgü müfredat,
 • Ayrık denemelerle öğretim,
 • Oyun ark., sosyal beceri gr. vb. destekler,
 • Eğitim ortamında ve kurumda izleme,
 • En az 2 yıl uygulama süresi.
 1. Olumlu etkileşimler: Önceleri çocuğun favori etkinliklerini kullanarak ve çocuğun tüm iletişim girişimlerine karşılık vererek sağlanır.
 1. Güdülenme: Çocuk için aşina materyallerin ve çocuğa özgü pekiştireçlerin seçilmesiyle teşvik edilir.
 1. Başarı: Hedef davranışların giderek daha düzgün biçimlerinin olumlu pekiştirmeyle geliştirilmesiyle ve ipucu sunma silikleştirme süreçlerinin kullanılmasıyla garanti edilir.
 1. Anne-baba katılımı: Çocuğun uyanık olduğu tüm ortamların eğitim amaçlı kullanımını sağlamak üzere verilen aile eğitimleriyle ve iş birlikleriyle sağlanır.
 1. Programın ilk zamanlarında: İstek bildirme becerisinin öğretimine, dil ve iletişim becerilerinin kazandırılmasına, taklitbecerilerinin öğretimine ve oyun becerilerinin geliştirilmesine özel bir önem verilir.

  Son EYDE Meta-Analizi Çalışması: Peters – Scheffer ve diğerleri (2011)
 • EYDE programlarının etkilerini inceleyen ön test-son test ve kontrol grup karşılaştırmalı 11 deneysel araştırmada yer alan 344 otizmli çocuktan elde edilen veriler tekrar analiz edilmiştir.
 • EYDE programlarına devam eden otizmli çocukların zihinsel, iletişimsel ve uyumsal becerilerinde, başka programlara devam eden çocuklara kıyasla çok daha önemli ilerlemeler olduğu belirlenmiştir.